Synergický přístup

O čem to je?


Naše práce si klade za cíl pomáhat lidem a to různými formami. Vzděláváním, alternativními terapiemi, zlepšováním činnosti centrální nervové soustavy, koučováním, poradenstvím ...

Koučování

Každému z nás je bližší něco jiného. Někdo začne u kurzů, někdo u terapie, kde, to není důležité. Avšak pro nás je vždy fascinující pozorovat, jak lidé, kteří začali na sobě pracovat postupně nacházejí sami sebe a začínají žít jinak. Pozorovat, jak začnají naplňovat své sny a představy. Jak je možné, že to najednou jde? Začnou totiž jinak přemýšlet, jinak se chovat k sobě i k ostatním, dělat jiné věci. Odloží to, co přestalo být funkční a nahradí to něčím novým.

Jak to vypadá dnes?


Dnešní dobu charakterizuje přemíra stresu, častá práce přesčas, záplava informací, možností, neustálé změny, nejistota .... Často práce dostává přednost před soukromím, , nemáme čas na učení se novým věcem, jsme ve vleku operativy, naše kondice se pomalu, ale jistě zhoršuje a my s tím nejsme moc spokojeni. To se negativně promítá i do našich vztahů, zejména do těch nejdůležitějších.

Jak to změnit?


Náš přístup směřuje zpátky k člověku, k nalezení a udržení životní rovnováhy, k znovuobjevení hodnot, jež nám v současném shonu tak snadno unikají. Preferujeme celostní přístup k člověku, nepracujeme odděleně s jednotlivými rolemi, jako zaměstnanec, manažer, rodič, přítel, kamarád ..., to všecho jsou spojené nádoby. Pokud pochopím, co děje uvnitř mě, snáze pochopím i ostatní. Zlepšení jedné stránky naši osobnosti příznivě ovlivní i stránky ostatní. Pokud se naučím např. efektivně komunikovat, ocení to nejen v práci, ale i doma.

Jak to probíhá?


Příjemnou a inspirativní formou učíme lidi, jak na sobě pomalu, avšak neustále trochu pracovat. Jakmile lidé objeví své hodnoty, priority a začnou je naplňovat v každodenním životě, míra jejich spokojenosti začne stoupat, s ní ruku v ruce jdou dobré vztahy a prosperita zákonitě roste.

Spokojení lidé jsou totiž klíčem k prosperitě.

Pojďte s námi vykročit malými krůčky, ale správným směrem!