Vztahy a komunikace

O čem to je?


Koučování

O našich schopnostech a vytvářet a udržovat dlouhodobě dobré vztahy s ostatními lidmi. Existují různé komunikační strategie, mají své výhody a nevýhody. Zaměříme se na strategii Výhra / Výhra, na její principy. Nabídneme Vám techniky a návyky, které umožní ji efektivně uvést do praxe. Podíváme se, kteří lidé jsou pro ti NEJ...., jak se k nim chováme a jestli by se nedalo něco vylepšit.

Co nám to přinese?


Ujasnění, kdo jsme a jak komunikujeme. Poznání, že ke spokojenosti a radosti své, potřebujeme spokojenost a radost ostatních. Naučíme se, jak vytvářet synergické dohody, jak přiměřeně prosazovat své názory v každodenní praxi. Získané dovednosti a principy využijeme nejen v práci, ale i v soukromí, protože komunikace nemá hranice.