Voice dialogue

Co to je?


Metoda k poznávání a objevování skrytých dynamik uvnitř naší mysli. Pokud je "něco" skryto, my pak nevíme, že "to" máme a tudíž "to" nemůžeme využívat. Voice dialogue je zcela netradiční metoda sebepoznání, která překvapí svou jednoduchostí a účinností.

Jak to funguje?


Nyní zkusme připustit, že existuje "něco mezi nebem a zemí". Síly, které možná tušíme, které jsou na dosah, ale my je neznáme a neumíme je uchopit a pojmenovat. Jako příklad nám poslouží rozhlasový přijímač. Pokud mám naladěny krátké vlny, vysílání na jiných vlnách nemohu slyšet. To by mě snadno mohlo svést k tvrzení, když jiné vlny neslyším, že prostě neexistují. Pokud ale svůj přijímač "přeladím", pak uslyším i další, třeba velmi krátké vlny. Pak se objeví něco, co už dávno existuje, pouze jsme k tomu neměli přístup. Vyjděme z předpokladu, že uvnitř nás "žije" několik rozdílných osob (hlasů). Zpravidla si jich nejsme vědomi, protože s námi žijí dlouho. Každá samostatně cítí, vnímá, přemýšlí, vystupuje. Jsou tu proto, aby nás chránili před vším, co by nám mohlo ublížit a abychom dokázali co nejlépe žít mezi ostatními.A každá je specialista na činnost, pro kterou se hodí nejlépe. Protože prožíváme mnoho situací, potřebujeme různé specialisty. Do hry vstupují mnohé faktory, jako okolní prostředí, rodina, vztahy v ní, tolerance, způsob chování, vzory .... a to jsou podklady podle nichž se "šijí na míru" naši konkrétní specilisté (jednotlivé hlasy). Čím častěji je ten který hlas využíván, tím větší získává podíl na "vládnutí" v naší mysli. Tyto "hlavní hlasy" (zpravidla jich je několik) pak "vládnou" v mysli, tzn. určují, jak se budeme chovat, jednat, přemýšlet v konkrétních podmínkách a situacích. Jak plyne čas, my dospíváme, zrajeme, měníme své postoje, ale způsob práce hlasů zůstává pořád stejný, v čase se nemění. To v důsledku může způsobit určitá omezení, protože co vyhovovalo tehdy, dnes vyhovovat nemusí. Čili každý hlas nám přináší nějaké dary a zároveň nás nějak omezuje.

Co mi to přinese?


Cílem práce touto metodou je zjistit, jaké hlasy (osoby) v nás žijí, poznat a pochopit co nám přinášejí a čím nás omezují. Potom můžeme vědomě rozhodovat, jak využít všech darů, jež se nám od jednotlivých hlasů dostává a tak výrazně ovlivnit svou integritu, spokojenost a naplno využít dosud skrytý potenciál, kterým disponujeme.