Terapie

Naším cílem je být alternativou, nadstavbou, doplňkem k naší současné medicíně. Velmi si vážíme toho, co naše medicína dokáže a co pro nás dělá. Jsou však oblasti, kde prostě tolik úspěšná není. Co děláme jinak?

Kurzy osobního rozvoje

My pracujeme s celým člověkem, ne pouze s jeho jednotlivými částmi nebo nemocemi. Hledáme a odstraňuje příčiny našich problémů, jdeme cestou sebebepoznání, propojujeme jednotlivé příznaky do souvislostí. Vedeme lidi k přijímání větší odpovědnosti za své zdraví a za svůj život. Pravda sice někdy bolí, ale vždy uzdravuje.