Svaz IT firem

Cíle projektu


Tento projekt vychází přímo ze vzdělávacích potřeb regionálních IT firem. Hlavní důvod realizace projektu se dá shrnout jednoduše: IT společnosti chtějí rozvíjet své pracovníky napříč jednotlivými oddělení (obchod, vedení, projektoví manažeři, marketing, administrace), takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby zvýšili svou konkurenceschopnost a adaptabilitu svých zaměstnanců a následně i samotné firmy v poměru se zahraničními trhy. V současné době krize poptávky však musely být výrazně omezeny náklady i na profesní vzdělávání zaměstnanců. Díky finančním podporám z OP LZZ mohou rozvíjet firmy nejen z tohoto odvětví IT ale i ostatních oblastí průmyslu, profesní znalosti a dovednosti svých pracovníků a zvyšovat tak kvalitu postavení a posilovat konkurenceschopnost na trhu.

Cílová skupina


Cílovou skupinou v našem projektu jsou zaměstnanci IT firem. Již před začátkem projektu byl sestaven konkrétní plán na další profesní vzdělávání na základě přiložené analýzy vzdělávacích potřeb. Do projektu se zapojí 1757 zaměstnanců ze 49 firem. Jednoznačně je tak určena a informována celá cílová skupina již před začátkem vzdělávacího projektu. Teritoriální rozdělení kopíruje statistiky zaměstnanosti v IT, kromě vypuštěného hlavního města Prahy. Nejvíce IT pracovníků identifikovaných firem sídlí v Jihomoravském kraji, poté Moravskoslezském a Středočeském.