Stress management

O čem to je?


Koučování

Často slýcháme, že každý z nás je jedinečná osobnost. Každý máme předpoklady pro něco jiného. Každý jinak reagujeme na stejné podněty. Jak je to možné? Dozvíme se, kde, jak a proč vnikají emoce, odvodíme možné principy práce s nimi. Povíme si, co je to stres, jeho příčiny a důsledky v každodenním životě a jak s ním lze pracovat.

Co nám to přinese?


Nabídneme Vám principy, dovednosti a techniky, jak čelit lépe složitým situacím, jak pracovat s emocemi, zejména, jak zvýraznit pozitivní a přepracovat negativní. Neexistují totiž nesmyslné pocity. Ale často své pocity nedokážeme zařadit a pochopit a tak je odbýváme jako "iracionální" Je to velká úleva, když se naučíme zažívat své pocity jako oprávněné, pravdivé a smysluplné, především, jsou-li to pocity protichůdné. Ukážeme si, jak je výhodné se zaměřit na prevenci a tím výrazně zvýšit svou odolnost vůči stresu, čili jak to udělat, abychom se cítili převážně dobře.