One brain

ONE BRAIN - KINEZIOLOGIE


Zcela jiný pohled a tím i rozšíření možnosti léčení mysli a těla, než nabízí naše současná medicína . Metoda se primárně nezabývá diagnostikou pacientů a neléčí, tak jsme zvyklí. V čem je tedy jiná? V tom, že hledá příčiny problémů. Příčinou jsou neurologicko-energetické bloky v mozku a v těle, způsobující porušení jemné energetické rovnováhy v těle. Naštěstí, naše tělo disponuje obrovskou samoléčící schopností a pokud zmíněné příčiny odstraníme, energie začne opět proudit a tělo si většinou dokáže pomoci samo. Jinými slovy, pokud dokážeme nalézt a odstranit příčinu, nemusíme být experty na odstraňování následků. S čím může metoda pomoci?
stres, deprese, tréma, mezilidské vztahy a komunikace, sebedůvěra, žárlivost, strach, bolesti zad, končetin, nadváha, problémy sexuálního charakteru, dyslexie, dysgrafie, poruchy učení, hyperaktivita a nepozornost dětí, poruchy řeči, problémy výchovy, alergie, fóbie, závislosti ...

Co je to One Brain a jak funguje?


Je to metoda pro komunikaci s mozkem. S tělem komunikujeme pomocí svalového testu, tak získáváme od mozku a těla odpověď ANO/NE. Jak je to možné? Vyjděme z předpokladu, že stres svaly oslabuje. Slyšeli jste někdy následující větu? "Sedni si, mám pro Tebe špatnou zprávu." Až tak někdy můžou ochabnout naše svaly, že bychom se neudrželi na nohou. Jinými slovy, negativní myšlenky, vjemy, slova ... svaly oslabují, zatímco pozitivní, naopak, svaly posilují. Tímto jednoduchým způsobem dostáváme odpověď přímo od buněčné paměti mozku a těla. Proč je klíčová odpověď od těla, od buněčné paměti? Protože naše vědomá mysl může být zamlžena lží, nesprávným pochopením nebo naší představou. Pro podvědomí se stává "pravdou" co je často opakováno a je úplně jedno, jedná-li se o představu, skutečnost nebo přání. Pouze buněčná paměť nám umožňuje přístup k holé, nefalšované a ryzí skutečnosti. Pokud poznáme holou pravdu, pravou skutečnost, dokážeme nalézt pravé příčiny vedoucí k vytvoření energetických bloků tím k vytvoření našich problémů.

Jak bloky vznikají?


Mechanizmus není složitý. Důsledkem stresu, strachu, bolesti nebo strachu z bolesti si vytvoříme emoční vazbu s danou situaci a uložíme si ji (často nevědomě) do své paměti. Bohužel, kdykoli v budoucnu nastane podobná situace, naše podvědomí nám automaticky podsune reakci stejnou, jako tenkrát, kdy jsem se báli, měli strach.... To je důvod, proč ve stresu jednáme pořád stejně, ačkoli si přejeme se chovat jinak. To je důvod proč si často připadáme jako ....

Kdy mohou bloky vzniknout?


Dá se říci kdykoli. Provázejí nás od prenatálního vývoje, přes porod, dětství, dospívání až do dospělosti.

Jak bloky odstraníme?


Pomocí svalového testu si při plném vědomí zacestujeme v čase (věková regrese) a nalezneme věk, kdy k zablokování došlo. Nyní znovu (ale mnohem jemněji) prožijeme "jak to tehdy bylo". Protože situaci vidíme znova, máme možnost si VYBRAT, jak se zachováme nyní. S možností VOLBY začne zablokovaná energie znovu proudit a tělo má možnost nastartovat samoléčící procesy, které vedou k rovnováze. V okamžiku, kdy se změní vnímání situace, změní se její emoční náboj a my si ji budeme pamatovat jako vzpomínku, ale bez původní negativní emoce, která nás blokovala. Neblokuje nás totiž situace, ale to, co si o ní myslíme.

Jaké nástroje One Brain používá?


Kromě svalového testu několik velmi jednoduchých, jemných a účinných korekcí, zejména cviků, pohybů a masáží. Jejich účinnost je založena na oboustranném propojení mozek - sval.

Co je cílem metody?


Cílem je znovudosažení rovnováhy. A to jak po tělesné, tak i duševní stránce. Každý problém, který máme, začíná nejdříve v naší mysli. Pokud jej neřešíme nebo jej nedokážeme vyřešit, někde v těle vznikne zablokování toku energie, což časem způsobí přenesení problému z psychické na fyzickou úroveň. Jinými slovy, problém somatizuje. Tím tělo dává další signál, abychom problém konečně přestali přehlížet a začali řešit. S úspěšným vyřešením problematické situace, získáváme možnost VOLBY, která nám dříve chyběla. S možností VOLBY jde ruku v ruce zodpovědnost za vlastní život. Každý je tedy hercem, režisérem i scénaristou vlastního života.

A pokud nejsme hvězdou ve vlastní filmu, je velmi pravděpodobné, že jsme pouze komparzem ve filmu někoho jiného.
Pro tuto metodou je příznak nemoci chápán jako impuls pro uvědomění si stavu a začátek práce na nápravě.