Kurzy koučování

Hlavní myšlenka


Kurzy osobního rozvoje

Koučování je pojem, který v moderním řízení často užíváme, nicméně málokdy si pod ním představujeme totéž; konkrétní chápání tohoto pojmu se liší, a to od představ tvrdého direktivního trenéra na jedné straně až po lidsky pomáhajícího manažera na straně druhé. My vám představíme koučování s prvky tzv. systemického přístupu (a tedy v jeho moderní podobě); funkci kouče chápeme ve smyslu toho, kdo "pomáhá, aby si ostatní pomohli". Naučíme vás novému přístupu k řešení problémů a k dosahování cílů u sebe i u ostatních; naučíme vás vnímat problémy nově, mluvit o nich a hledat existující pozitivní zdroje k jejich řešení. Tento způsob koučování je velmi efektivní, protože umožňuje:

 • koučovat sebe i kohokoliv druhého: podřízeného, nadřízeného, dítě, partnera…
 • pomáhat ostatním ve firmě i v soukromí bez ohledu na funkci, stáří, vzdělání apod.
 • pracovat prakticky na všem, co je potřeba

Cíle


 • uvědomit si, co je to koučování
 • objevit v koučování nový přístup řízení zaměřený na maximalizaci výsledků i růstu lidí
 • porozumět postavení koučování mezi ostatními formami řízení
 • rozpoznat základní role a charakteristiky kouče a koučovaného
 • uvědomit si nevýhody klasického přístupu k řešení problémů
 • objevit nové pohledy a postupy při řešení problémů, při hledání zdrojů a směřování k cíli
 • nacvičit si účinné formy koučovacích rozhovorů
 • osvojit si správné otázky a sebereflexi jako hlavní nástroj kouče
 • odkrýt pasti a nástrahy koučování
 • natrénovat si koučování pro běžnou manažerskou praxi
 • zapamatovat si "zlaté" otázky kouče
 • umět koučovat sebe, podřízené, ostatní