Koučování

O čem to je?


Koučování

Tento pojem dnes slýcháme velmi často. Avšak, zeptáte-li se několika různých lidí na význam, dostanet několik různých odpovědí. Na jedné straně může být tvrdý, direktivní trenér, na druhé pomáhající, lidský manažer. V našem podání je kouč člověk, který pomáhá ostatním, aby si pomohli sami. Pomáhá nacházet pozitivní zdroje a dále je prohlubovat. Jeho pracovní nástroje jsou výrazně ovlivněny prvky systemického (moderního) přístupu.

Co Vám to přinese?


Rozšíření o další možnosti zefektivnění činností prakticky kdekoli, protože koučovat lze podřízeného, nadřízeného, partnera, děti, rodiče.... Dalším přínosem je, že s vyřešením úkolu je neoddělitelně spojen i kvalitativní růst lidí kolem Vás, což opět zvýší spokojenost a tím i efektivitu.