Absolventi u nás

Naši absolventi


Zadání znělo na 1. pohled jednoduše. Ať absolventi u nás zůstanou po získání základní praxe, ať nás neberou jen jako přestupní stanici.

Připravili jsme pro ně 7 na sebe navazujících programů, který jim pomohl transformovat se z akademických na korporátní podmínky, kde neplatí:

  • hraju jen sám za sebe
  • když se to nepovede, tak to opravím později
  • čím je vypracovaná zpráva delší, tím je lepší a hodnotnější
  • formát dokumentu je důležitější než obsah

Postupně jsme procházeli užitečné zákonitosti komunikace, naučili se vyjednávat dohody, tvořivě řešit konflikty, hospodařit s časem svým, vážit si také času kolegů a prezentovat tak, abychom dosáhli svého cíle.

Na začátku každého setkání jsme zhodnotili minulé období, co se nám povedlo, jaké pravidla a principy jsme využili.

Skupinovým a individuálním koučováním jsme napomohli rychlejší aplikaci získaných znalostí do praxe.

Kromě toho, že jsme se hodně nasmáli a vznikla výborná parta, tak z 15 absolventů na začátku, jich ve firmě dnes pracuje 12. Máme z toho radost .